Echocentrum het Lichtpunt heeft een overeenkomst met het regionale centrum voor prenatale screening te Maastricht voor het maken van de medische 20-weken echo's, ook wel SEO genoemd. Dit gebeurt onder professionele begeleiding en volgens de landelijke richtlijnen. Het Structureel Echo Onderzoek (SEO) duurt ongeveer 30 minuten en is een officieel bevolkingsonderzoek. Elke zwangere krijgt een SEO aangeboden. Meestal declareren wij de echo rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar maar soms (afhankelijk van uw verzekering) dient u de kosten van de echo voor te schieten. De uitslag wordt direct mondeling met u besproken. Ook ontvangt u een schriftelijke rapportage voor uw behandelaar. Na de geboorte wordt u gevraagd een follow-up formulier in te vullen zodat wij onze zorg steeds verder kunnen optimaliseren.

U ontvangt standaard bij de echo een mapje met foto's. Daarnaast kunt u kiezen voor een USB-opname (meerkosten). Ook is het mogelijk het SEO 's avonds of in het weekend te laten uitvoeren. De meerkosten van de USB en een avond/weekendtoeslag worden niet vergoed door de zorgverzekeraars en dienen na afloop contant voldaan te worden.

Wij maken gebruik van dezelfde professionele apparatuur als academische ziekenhuizen. Zo werken wij onder andere met high-end echoapparatuur van GE, de Voluson E8. De medische echo is altijd in 2D en in zwart-wit beelden. Na jarenlang onderzoek zijn tot op heden geen nadelige gevolgen voor moeder en het ongeboren kind bekend door het gebruik van echografische apparatuur met betrekking tot de zwangerschap.

Een medische echo kan niet gecombineerd worden met onze pret-echo producten. Dit is een landelijke richtlijn waaraan wij ons strikt conformeren. Mocht u naast de medische 20-weken echo (SEO) ook een HDlive (4D) echo wensen dan dient deze separaat besproken te worden. Ook omdat de zwangerschapstermijn van beide echo's niet overeen komen. De mooiste termijn voor een HDlive echo ligt rond de 26-29 weken.

Kortom, een professionele medische echo maar ook een persoonlijke ontmoeting met uw ongeboren kindje in een niet-klinische omgeving...