Voorwaarden Echocentrum het Lichtpunt

Op elk contact, elke dienst of verrichting van Echocentrum het Lichtpunt zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing. Van cliënten wordt verondersteld dat zij kennis hebben genomen en akkoord zijn gegaan met deze voorwaarden.

Het onderzoek zal uitsluitend door een gediplomeerd echografist (Fontys hoge school Eindhoven, post HBO echografie of soortgelijke opleiding) uitgevoerd worden.

Om het onderzoek in alle rust te laten verlopen, werken wij op afspraak. Wij zijn iedere werkdag tussen 12.00-14.00 uur bereikbaar voor het maken van afspraken of het stellen van vragen op ons mobiele afspraaknummer 06-46422875. Afspraken kunnen dus ook 's avonds of in het weekend plaatsvinden.

U ontvangt tenminste twee weken vóór de afspraak een schriftelijke bevestiging. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn dan kunnen wij tot 24 uur voor de afspraak deze voor u verzetten naar een ander tijdstip.

Annulering door de cliënt dient minimaal 48 uur voor het tijdstip van aanvang van de echo plaats te vinden. Bij niet tijdig annuleren wordt de echo alsnog in rekening gebracht.

Na vele jaren van medisch wetenschappelijk onderzoek zijn, tot op heden, geen nadelige gevolgen voor moeder en ongeboren kind bekend door het gebruik van echografische apparatuur met betrekking tot de zwangerschap.

Omdat een (pret)echo bij Echocentrum het Lichtpunt op eigen verzoek en niet op medische gronden wordt verricht, zal deze niet door uw zorgverzekeraar vergoed worden. Betaling dient na afloop van de echo, contant of via pinautomaat voldaan te worden.

Een echo is een momentopname, het uiteindelijke resultaat is ondermeer van de ligging en de beweeglijkheid van de baby afhankelijk, hierdoor kunnen geen garanties gegeven worden over de beeldvorming. De combinatie van gediplomeerd personeel met hoogwaardige apparatuur waarborgt een optimaal resultaat. Er kunnen geen restituties van gelden plaatsvinden.

Het geslacht van de baby kan niet met 100% zekerheid worden vastgesteld

Echocentrum het Lichtpunt is zeer begaan met de gezondheid van uw ongeboren kindje. Garanties over gezondheid zijn met echografie niet af te geven. Dit is afhankelijk van verschillende factoren. Echocentrum het Lichtpunt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het missen of niet geven van een diagnose. U ontvangt geen medische beoordeling. Uiteraard zal de echografist, in overleg met u, bij twijfel contact opnemen met uw behandelaar.

Echocentrum het Lichtpunt stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of letsel toegebracht aan cliënten of derden, ook niet met betrekking tot financiële dervingen.

Rond 12 weken kan het eerste visuele contact al met uw kindje plaatsvinden. Tussen 17 en 24 weken is een mooie periode voor een (vervolg) echo, waarin ook het geslacht meestal te zien is. U kunt natuurlijk voorafgaand aan de echo aangeven of u het geslacht wilt zien. Ook zijn organen, vingers en tenen nu goed waar te nemen. Vanaf 24 tot 29 weken is een 4D echo (bewegend) een schitterende momentopname! U als ouders bepaald wat u wenst, een 2D-3D-4D echo en op welk moment. Vraag naar de mogelijkheden.

U kunt ervoor kiezen om uw echo op DVD te laten opnemen. Hiervoor gebruiken wij uitsluitend onze eigen beelddragers (DVD) en apparatuur. Dit om een goede kwaliteit te kunnen waarborgen. Optioneel kunt u fotomateriaal op CD-rom verkrijgen. Het is niet toegestaan om privé video-opname te maken tijdens de echografie. Ondanks dat wij uw DVD opname de grootst mogelijke zorg hanteren, kan het soms voorkomen, dat het geluid en/of een deel van de echobeelden niet goed zijn overgekomen op de DVD. Wij vragen u begrip hiervoor. Er kan geen restitutie van tijd ( echobeelden) of geld plaatsvinden.

U bent van harte welkom met grootouders en genodigden.

We horen graag van u wat uw bevindingen met Echocentrum het Lichtpunt zijn.