Voorwaarden met betrekking tot de medische 20 weken (SEO) echo bij Echocentrum het Lichtpunt

Op elk contact, elke dienst of verrichting van Echocentrum het Lichtpunt omtrent de SEO zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.
Van cliënten wordt verondersteld dat zij kennis hebben genomen en akkoord zijn gegaan met deze voorwaarden.

Het onderzoek zal uitsluitend door een gediplomeerd echografist (Fontys hoge school Eindhoven, post HBO echografie of soortgelijke opleiding) uitgevoerd worden. Onze echoscopist Monique Bonné is als docent medische echoscopie (SEO) al vele jaren verbonden aan Fontys Hoge School. Zij stond aan de wieg van de ontwikkeling van de SEO-opleiding en traint ook mensen en andere instellingen.

Om het onderzoek in alle rust te laten verlopen, werken wij op afspraak. Wij zijn iedere werkdag tussen 12.00 en 14.00 uur bereikbaar voor het maken van afspraken. Echo's kunnen ook 's avonds of in het weekend plaatsvinden.

U ontvangt tenminste twee weken vóór de afspraak een schriftelijke bevestiging. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn dan kunnen wij tot 24 uur voor de afspraak deze voor u verzetten naar een ander tijdstip.

Annulering door de cliënt dient minimaal 48 uur voor het tijdstip van aanvang van de echo plaats te vinden. Bij niet tijdig annuleren wordt de echo alsnog in rekening gebracht.

Na vele jaren van medisch wetenschappelijk onderzoek zijn, tot op heden, geen nadelige gevolgen voor moeder en ongeboren kind bekend door het gebruik van echografische apparatuur met betrekking tot de zwangerschap.

Omdat de 20 weken echo (SEO) bij Echocentrum het Lichtpunt een medische echo is, wordt deze door uw zorgverzekering vergoed. U heeft gedurende uw zwangerschap recht op één medische 20 weken echo en kunt kiezen deze in het ziekenhuis of bij ons te laten uitvoeren. Wilt u een tweede medische 20 weken echo, dan dient u deze zelf te betalen.

Echocentrum het Lichtpunt is zeer begaan met de gezondheid van uw ongeboren kindje. Garanties over gezondheid zijn met echoscopie niet af te geven. Dit is afhankelijk van verschillende factoren. Ook als het onderzoek een goede uitslag heeft opgeleverd, bestaat er een kans dat uw kind toch een ernstige afwijking heeft. Echocentrum het Lichtpunt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het missen of niet geven van een diagnose. Uw echoscopist neemt het zekere voor het onzekere en zal bij twijfel, via uw behandelaar, u doorverwijzen voor vervolgonderzoek.

Het geslacht van de baby kan niet met 100% zekerheid worden vastgesteld.

Echocentrum het Lichtpunt stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of letsel toegebracht aan cliënten of derden, ook niet met betrekking tot financiële dervingen.

U kunt ervoor kiezen om uw echo op DVD te laten opnemen. Kosten van DVD en/of avond/weekendtoeslag worden niet vergoed en dienen na afloop contant voldaan te worden. Het is niet toegestaan privé video-opnamen te maken tijdens de echografie.
Een opname geldt onder geen enkel beding als alternatief of vervangend medium voor medische diagnostiek. Ondanks dat wij uw DVD opname met de groots mogelijke zorg behandelen, kan het soms voorkomen, dat het geluid en of een deel van de echobeelden, niet goed zijn overgekomen op de DVD. We vragen uw begrip hievoor. Er kan geen restitutie van tijd (echo-beelden) of geld plaatvinden

U bent van harte welkom met 2 extra (volwassenen) genodigden tijdens de echo. Wij vragen u met klem kleine kinderen, onder de 7 jaar, thuis te laten. Bij een minder gunstige uitslag kan het als prettig ervaren worden, met uw partner alleen te zijn.

We horen graag van u wat uw bevindingen met Echocentrum het Lichtpunt zijn.