Een kennismaking met uw kindje is natuurlijk heel erg spannend. Zeker als u met behulp van echoscopie gaat kijken naar onder andere de ontwikkeling van de organen, de groei van uw kind en de hoeveelheid vruchtwater. Gelukkig wordt 96-98 % van de kinderen gezond geboren...

Een SEO is een Structureel Echo Onderzoek en wordt ook wel de 20-weken echo genoemd. Het SEO-onderzoek is een medische echo en vindt plaats tussen de 18de en 22ste week van de zwangerschap. Het onderzoek duurt, inclusief voor- en nabespreken, ongeveer 30 minuten. Tijdens de 20-weken echo wordt er gekeken naar de groei en ontwikkeling van uw ongeboren kind. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de ligging van de placenta, de hoeveelheid vruchtwater en het aantal vaten in de navelstreng. Een SEO geeft dus een goede indicatie over de ontwikkeling van uw kindje.

Indien u meer informatie over prenatale screenig of hulp bij uw keuze wenst, dan kunt u hiervoor terecht bij de Landelijke informatie van het RIVM; onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

Ongeveer de helft van alle ernstige afwijkingen wordt herkend tijdens het Structureel Echo Onderzoek. Soms is het door de ligging van het kind of obesitas (overgewicht) van de moeder niet mogelijk om tot een goede beeldvorming te komen. Er kan dan aan u worden voorgesteld om op korte termijn een tweede echo te maken. Ook als het onderzoek een goede uitslag heeft opgeleverd, bestaat er een kans dat uw kind toch een aangeboren afwijking heeft. Enerzijds zijn er aandoeningen die niet door een echo op te sporen zijn (bijvoorbeeld stofwisselingsziekte, spasticiteit en het syndroom van Down) en anderzijds zijn sommige structuren, met name van het hart, zeer moeilijk te beoordelen. Een ervaren echoscopist herkent 25-50 procent van alle hartafwijkingen. Een open ruggetje, buikwanddefect en afwezigheid van het schedeldak zijn bijna altijd te zien.

Van het onderzoek ontvangt u een schriftelijke rapportage voor degene die uw zwangerschap begeleidt. Indien er een “mogelijke” afwijking wordt geconstateerd, dan brengen wij uw verloskundige of behandelend arts hiervan op de hoogte. Indien noodzakelijk wordt u doorverwezen naar een daarvoor gespecialiseerd (academisch) ziekenhuis. Vervolgonderzoek kan zowel fysiek als psychisch als belastend worden ervaren en in een aantal gevallen zal uiteindelijk blijken dat er niets aan de hand is. Wij adviseren u zich goed te laten informeren over de verschillende vervolgonderzoeken. Uw behandelaar kan u hierbij helpen.

Mocht u alles nog eens rustig willen nalezen, dan kunt u dit in de Landelijke RIVM folder  vinden of in onze eigen SEO-folder.

Op elk contact, elke dienst of verrichting van Echocentrum het Lichtpunt zijn onze voorwaarden van toepassing.